คูปองดิจิตอลทีวี

คูปองดิจิตอลทีวีคืออะไร

AW440-1409014C01R04

เนื่องจากการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณทีวีแบบเดิม คือ อนาล็อก มาเป็นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลแทนนั้น อาจส่งผลให้มีการเสียประโยชน์ของผู้ใช้ทีวีแบบเดิม ซึ่งก็คืออนาล็อก สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำคูปองเพื่อให้ประชาชนใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ “คูปองดิจิตอลทีวี” ขึ้นมา ซึ่งตัวคูปองนี้จะมีมูลค่า 690 บาท สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วทุกครัวเรือน เพื่อนำไปแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณกับบริษัทที่เข้าร่วม โครงการนี้กับ กสทช. ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ได้มาจากการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปลายปี 2556 นั่นเอง

 

คูปองดิจิตอลทีวีสามารถแลกอะไรได้บ้าง

คูปองดิจิตอลทีวีที่ท่านจะได้รับ สามารถที่จะนำไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(Set Top Box) ที่มีราคา 690 บาท แต่หากท่านอยากได้กล่อง set top box ที่มีราคาเกิน 690 บาท ท่านก็จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เกินนี้เอง ส่วนอีกกรณีท่านก็สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัว (iDTV) หรือโทรทัศน์ที่ดูทีวีดิจิตอลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกล่อง set top box

 

คูปองดิจิตอลทีวีสามารถนำไปแลกซื้อ หรือ เป็นส่วนลดอุปกรณ์รับสัญญาณกับ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับ กสทช. ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ใช้แลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(Set Top Box) ที่มีราคา 690 บาท หรือ
2. ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(Set Top Box) ที่มีมูลค่าสูงกว่า 690 บาท หรือ
3. ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัว (iDTV)

 

ผู้ได้รับคูปองนี้สามารถนำคูปองไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
แต่…อย่าลืมนำไปใช้ก่อนวันหมดอายุซึ่งระบุอยู่หน้าคูปองด้วยล่ะ

 

การนำคูปองดิจิตอลทีวี มูลค่า 690 บาท ไปแลก เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนรับชมดิจิตอลทีวีได้ง่ายขึ้นนั้น มีขั้นตอนและวิธีการใช้งานที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน โดยแบ่ง เป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีเจ้าบ้านไปเอง

ต้องมีหลักฐานดังนี้
– คูปอง 690 บาท ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์
– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
– ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1ชุด]

2. กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ โดยใช้ผู้ดำเนินการแทน

ต้องมีหลักฐานดังนี้
– คูปอง 690 บาท ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ ให้เจ้าบ้านเซ็นมอบฉันทะด้านหลังคูปอง
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
– ทะเบียนบ้านฉบับจริงของเจ้าบ้านฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริงและสำเนา 1ชุด

 

สิทธิประโยชน์ที่ดีๆ แบบนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์คูปองดิจิตอลทีวีกันด้วยนะ ส่วนคูปองก็อย่าลืมใช้เกินวันหมดอายุด้วย

 

ทิปเล็กน้อยป้องกันการถูกหลอกลวงจากคูปองดิจิตอลทีวีปลอม

วีธีสังเกตุดิจิตอลทีวี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*