เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี

เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี

ปัจจุบันสัญญาณโทรทัศน์ที่จากเดิมเคยส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก และตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนการส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นแบบดิจิตอล ซึ่งดีกว่าแบบแอนะล็อก และการใช้ช่องสัญญาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น สำหรับใครที่ยังใช้เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง หรือเสารับสัญญาณแบบก้างปลาอยู่ แล้วอาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนเสารับสัญญาณพวกนี้ ก็ลองอ่านบทความนี้ดู เผื่อเสารับสัญญาณเก่าของท่านเหล่านี้อาจจะสามารถรับสัญญาณแบบดิจิตอลได้ด้วย

สำหรับเสารับสัญญาณโทรทัศน์ ที่ใช้สำหรับการรับชมช่องฟรีทีวีใหม่ทั้ง 48 ช่อง ด้วยระบบสัญญาณดิจิตอลที่สามารถใช้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set top box)ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1) เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง หรือ เสารับสัญญาณแบบภายในอาคาร(indoor Antenna)

2) เสารับสัญญาณแบบก้างปลา หรือ เสารับสัญญาณแบบภายในอาคาร(Outdoor Antenna)

-เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลา ที่ใช้งานได้นั้น จะต้องสามารถรับสัญญาณย่านความถี่ UFT Band IV,V ความถี่ 470-790 MHz Chanal 26-60 ได้

-สามารถนำเสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลาเดิมที่เคยใช้รับสัญญาณแอนะล็อกเดิมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพียงแค่สังเกตว่าที่ผ่านมาสามารถรับชมช่อง TPBS ได้หรือไม่

-เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลาทั่วไป มีทั้งแบบสามารถที่จะสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ทั้งระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลได้ในตัว และมีอีกแบบซึ่งก็คือแบบที่รับได้เพียงสัญญาณโทรทัศน์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้น

-ในปัจจุบันนี้ ทั้งเสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลา ถูกพัฒนาให้มีรูปร่างที่หลากหลาย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

-เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลา มีทั้งแบบธรรมดา และแบบที่มีวงจรขยายสัญญาณในตัว(Active Antenna) ซึ่งเจ้าแผงวงจรนี้จะช่วยให้เสารับสัญญาณแบบก้างปลาและเสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งสามารถที่จะรับสัญญาณได้ดีมากยิ่งขี้นกว่าเดิมมาก

-เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลา แบบ Active Antenna จะต้องใช่ไฟเลี้ยง 5V จากกล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) หรือจาก DC Adepter แยกต่างหากจากตัวเสาเอง (กรณีใช้กับ iDTV)

-เสารับสัญญาณแบบกางปลาแบบ Active จะมีทั้งแบบรับสัญญาณแบบมีทิศทาง (Directional) ซึ่งเสาก้างปลาชนิดนี้ก็จะสามารถรับสัญญาณได้นิ่งกว่า และแบบเสารับสัญญาณแบบก้างปลาที่ไว้รับสัญญาณรอบทิศทาง

เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้งและเสารับสัญญาณแบบก้างปลาก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล เพราะคุ้มค่า ใช้งานง่าย ราคาถูก

เสาดิจิตอล1
เสารับสัญญาณแบบก้างปลา
เสาดิจิตอล2
เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*