กรุณาติดต่อสอบถาม ก่อนเข้ามาใช้บริการ โทร.084-1077436 Line ID : nyu501 ขอขอบคุณครับ >>> Fanpage Facebook Digital TV CAR <<< ขอขอบคุณทุกท่านมา ใช้บริการของเรา

พื้นที่การขยายสัญญาณและรับชมดิจิตอลทีวีตามแผนงานของ กสทช.

การเปิดให้ใช้บริการโครงข่าย และให้บริการเผยแพรเนื้อหาช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น ทางกสทช. เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลแทนการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก ตั้งแต่งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557  โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  ได้ให้มีการให้บริการในแต่ละเขตบริการทั่วทุกภูมิภาค ใน 4 สถานีหลัก โดยกระจายไปในแต่ละภูมิภาคละ 1 สถานี ได้แก่ ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา

 

โดยทาง กสทช. กล่าวว่าจะวางแผนให้สถานีหลักทั้ง 39 เขตบริการ จะต้องขยายสัญญาณไปถึงพื้นที่บริการได้ทั้ง 77 จังหวัด ภายใน 2 ปี ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากทำเสร็จจริง สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลเหล่านี้ก็จะครอบคลุมทั้ง 95 % ของจำนวนครัวเรือนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย

 

การขยายสัญญาณจะเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 สัญญาณจะครอบคลุมเครือเรือนทั้งหมด 50 %

ระยะที่ 2 สัญญาณจะครอบคลุมเครือเรือนทั้งหมด 80 %

ระยะที่ 3 สัญญาณจะครอบคลุมเครือเรือนทั้งหมด 90 %

ระยะที่ 4 สัญญาณจะครอบคลุมเครือเรือนทั้งหมด 95 %

 

การขยาย 39 เขตบริการสัญญาณโทรทัศน์

ระยะที่ 1

1 ม.ย. 57  กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา

1 พ.ค. 57 อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง

1 มิ.ย. 57 สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี

ระยะที่ 2

1 ส.ค. 57 ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์

1 ต.ค. 57 นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง

1 ธ.ค. 57 สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

1 ก.พ. 58 กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก

1 ม.ย. 58 แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่

1 มิ.ย. 58 สตูล อุตรดิต บึงกาฬ ศรีสเกษ ยะลา

 

เมื่อรวมแล้ว ในปีที่ 1 นั้น ประเทศไทยก็จะมีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจำนวน 11 สถานีหลัก จะครอบคลุมจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 11.45 ล้านครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 22.9 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งมีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมทั้งใน 11 จังหวัดที่ตั้งสถานีหลัก และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงสถานีหลัก

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ของการให้ใบอนุญาตอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่าย โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องขยายพื้นที่บริการโครงข่ายครอบคลุมเพิ่มอีก 4 สถานีหลักในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ จากนั้น 1 ตุลาคม 2557 จะติดตั้งเพิ่มได้เพิ่มอีก 4 สถานีหลัก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง ถัดจากนั้นวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก็จะติดตั้งเพิ่มอีก 5 สถานีหลักในจังหวัดสกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์

สำหรับในปี 2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะขยายพื้นที่บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก 5 สถานีหลักในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร และตาก จากนั้นวันที่ 1 เมษายน 2558 จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 5 สถานีหลักในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ จากนั้นวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ให้ขยายเพิ่มเติมอีก 5 สถานีหลัก ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดสตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกศ และยะลา

 

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*