เสาอากาศ Digital TV รถยนต์

เสาอากาศ Digital TV รถยนต์

Digital TV Car Antenna aerial built-in signal enlarger booster

เสาอากาศ ดิจิตอลทีวี สำหรับรถยนต์  อัตราขยาย 25 DB  พร้อมบูสเตอร์ในตัว

( เสาอากาศนี้ สำหรับ ใช้งานร่วมกับกล่องทีวีดิจิตอล   จะใช้แบบกล่องที่ใช้ในบ้าน หรือ กล่องที่ใช้สำหรับรถยนต์ โดยเฉพาะ ก็ได้)

Digital TV antenna

เสาอากาศ Digital TV สำหรับรถยนต์

*Built-in amplifier

*Frequency: VHF-H170~230MHZ,

UHF470~860MHZ, V.S.W.R: <3 *Power Gain: >25db

Power supplied with cable externally

High reception: 25db

Digital tv car Antenna
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ ต่อสายไฟเลี้ยงบูสเตอร์ ราคา 550 บาท
Digital tv Antenna
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ มีบูสเตอร์ในตัว ราคา 350 บาท
Antenna Digital TV CAR 1
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ มีบูสเตอร์ในตัว ราคา 350 บาท
Antenna Digital TV CAR
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ มีบูสเตอร์ในตัว ราคา 350 บาท
VCAN0961_Digital_TV_DVB-T_antenna_aerial_built-in_signal_enlarger_booster
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ มีบูสเตอร์ในตัว ราคา 350 บาท
VCAN0961_Car_DVB-T_DVB-T2_antenna_Waterproof_High-gain_TV_aerial-1
เสาอากาศ ทีวีดิจิตอล รถยนต์ แบบ มีบูสเตอร์ในตัว ราคา 350 บาท
เสาอากาศ digital tv รถยนต์
เสาอากาศ digital tv รถยนต์

฿350.00In stock

Product description:เสาอากาศ ทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ เสาอากาศ Digital TV รถยนต์ คุณภาพดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*