All posts by teteti

วิธีการเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้เหมาะกับตัวเราที่สุด

วิธีการเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้เหมาะกับตัวเราที่สุด

เมื่อเราตั้งใจอยากทำการติดตั้งตัวรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถนั้น หนึ่งในความสำคัญของการติดตั้งดิจิตอลทีวีในรถยนต์เลย คือ การเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด การเลือกเสารับสัญญาณที่ถูกต้อง และเหมาะกับตัวเรานั้น ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในการใช้งานดิจิตอลทีวีเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่ะ

ประการแรก และเป็นประการหลักด้วยในการเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี คือ เราต้องเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี ที่รับสัญญาณในย่านความถี่ UTF 470-790 MHz ได้ โดยเราต้องถามรายละเอียดจากผู้ขาย หรือหาข้อมูลของสินค้านั้นๆ มาว่าสามารถรับสัญญาณในย่านความถี่ UTF 470-790 MHz ได้หรือไม่

ประการต่อมา ในการเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถนั้น ก็ดูที่การใช้งานของเรา ว่าขับในบริเวณไหน ถ้าเป็นบริเวณในเมือง ซึ่งบริเวณในเมืองก็จะอยู่ในพื้นที่กระจายสัญญาณใกล้ กว่าแถวนอกเมือง ก็เลือกใช้เพียงแค่ เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบ passive ธรรมดา โดยเลือกแบบที่ไม่มีวงจรขยาย แค่นี้ก็พอใช้ได้ค่อนข้างดีแล้ว

แต่ถ้าบริเวณที่เราต้องการใช้งาน อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณดิจิตอลทีวี ก็ควรเลือกเสารับสัญญาณแบบ active หรือที่แบบมีวงจรไฟฟ้าขยายสัญญาณ แต่วงจรนี้ก็ต้องมีการจ่ายไฟเลี้ยง 5 โวลต์ ด้วย การเลือกเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถชนิดนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรับสัญญาณที่ห่างจากเสาส่งสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากการพิจารณาด้านบนในการเลือกซื้อเสารับสัญยาณดิจิตอลทีวีด้านบนมาแล้ว คราวนี้เราก็ควรเลือกซื้อเสารับสัญญาณแบบ Directional หรือเสารับสัญญาณแบบมีทิศทาง ซึ่งจะได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่าเสารับสัญญาณแบบ Omni Directional หรือเสารับสัญญาณแบบรอบทิศทาง

การเลือกเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาก่อนทำการติดตั้งดิจิตอลทีวีในรถยนต์ เพราะการเลือกเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่เหมาะกับการใช้งานของเรา จะช่วยให้เราใช้งานเสารับสัญญาณนั้นๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน และใช้งานได้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไปในการซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเสารับสัญญาณดิจิตอลที่ว่ามาในบทความข้างต้นนี้ เป็นเพียงวิธีพื้นฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนไปทำการเลือกซื้อจริงๆ ก่อนการติดตั้ง เราจึงต้องมีการปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เพื่อจะได้เลือกใช้และเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการของเรา ควรมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่ท่านจะทำการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้มาใช้

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อรับชมดิจิตอลทีวีในรถยนต์ไม่ได้

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อรับชมดิจิตอลทีวีในรถยนต์ไม่ได้

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในการรับชมดิจิตอลทีวีในรถยนต์ไม่ได้ จากปัญหาการรับสัญญาณที่มีปัญหา

อันดับแรกที่ต้องคำนึงในการติดตั้งดิจิตอลทีวีในรถยนต์ คือ เลือกใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีสำหรับรถยนต์เอง บางท่านอาจมีการดัดแปลงกล่องดิจิตอลทีวีที่ใช้กันตามบ้านเรือนมาใช้รับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ ซึ่งอาจพบปัญหาได้เลย คือ การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่ไม่เสถียร ทำให้ดูดิจิตอลทีวีได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ดังนั้นจึงขอแนะนำตรงนี้เลยว่า ท่าควรเลือกใช้กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์โดยเฉพาะ เพราะกล่องรับสัญญาณเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมในการใช้งานในรถยนต์ ซึ่งอาจมีการเคลื่อนที่ไปด้วย ระหว่างการรับสัญญาณดิจิตอลทีวี แน่นอนว่าในส่วนของการใช้งานตรงนี้ ดิจิตอลทีวีที่ผลิตมาสำหรับการใช้งานเฉพาะแบบนี้ย่อมมีความเหมาะสมกว่าอย่างแน่นอนที่สุด

 

สำหรับปัญหาที่บางท่านเผชิญอยู่ ในขณะที่ท่านเองได้ทำการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์เรียบร้อยแล้ว พบว่าไม่ค่อยมีสัญญาณ สัญญาณอ่อน หรือรับสัญญาณแทบไม่ได้นั้นอาจเกิดมาจากรถยนต์ของท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่กระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี อันนี้ท่านต้องทราบก่อนว่า โครงการดิจิตอลทีวีนั้น ตามแผนการจะเสร็จสิ้นและใช้ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศนั้นจะเป็นปี 2560 ดังนั้น ท่านต้องลองดูก่อนว่าที่ที่ท่านรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอยู่นั้น อยู่ในพื้นที่กระจายสัญญาณหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ : dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/

เมื่อท่านตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในพื้นที่ให้บริการ แต่ก็ยังรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไม่ได้เช่นเดิม คราวนี้ก็ต้องมาดู และตรวจสอบในส่วนของตำแหน่งของเสารับสัญญาณกันแล้วล่ะ บางทีอาจมีการโฆษณาว่าสามารถติดเสารับสัญญาณดิจิตอลไว้ข้างในตัวรถยนต์ได้เลย แต่ถ้าทางทีดี ควรนำสารับสัญญาณมาติดตั้งไว้ที่ภายนอกตัวรถยนต์จะดีกว่า ทั้งนี้การติดตั้งเสารับสัญญาณภายในตัวรถยนต์ที่รับสัญญาณไม่ได้ อาจไม่ได้เกิดจากตัวรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น หากแต่มาจากฟิล์มที่ติดกระจกของท่านก็เป็นได้ ฟิล์มบางประเภทสามารถที่จะกั้นสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้น ตามที่เขียนไว้ในบทความนั้น ทางผู้เขียนก็คิดว่าคงพอช่วยลดปัญหาด้านการรับสัญญาณของดิจิตอลทีวีในรถยนต์ได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในรถยนต์ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น

-ฝน ฟ้า อากาศ ที่ไม่เป็นใจ อาจส่งผล ขัดต่อประสิทธิภาพในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้

-อาคาร บ้านเรือนที่มีความหนาแน่น ก็ส่งผลในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งปรกติแล้ว สัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นสามารถรับสัญญาณได้ดี เมื่อยิ่งมีความสูงมากขึ้น แต่รถที่เราขับกันก็มีความสูงไม่มาก

วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย

วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย

 

การเปลี่ยนผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากการเผยแพร่แบบแอนะล็อกเป็นการเผยแพร่แบบดิจิตอลนั้นเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศในไทย โดยผ่านมือ กสทช. มาวิเคาระห์กันว่า อุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีของประเทศไทย ต่อไปนั้นจะเป็นไปอย่างไรต่อไป

 

มาวิเคราะห์กันตรงข้อดีกันก่อน

1.เราจะการส่งสัญญาณแบบเดิมคือแบบแอนะล็อกในการส่งสัญญาณแบบอื่นๆ ส่วนการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลนั้นถือเป็นสัญฐาณที่ดีของการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีการส่งสัญญาณดทรทัศน์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และย่อมส่งผลดีต่อไปในระยะยาวของอุตสาหกรรมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์

2.การเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลนี้ ได้มีการดึงดูดภาคเอกชนที่สนใจในด้านอุตสาหกรรมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์มากขึ้น ทำให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกรับชม สื่อ รายการที่มีเนื้อหาตามความสนใจ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดช่องรายการขยะลง

 

มาดูกันตรงที่ผลกระทบหลังจากการเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลทีวี

การที่เปลี่ยนระบบการเผยแพรสัญญาณโทรทัศน์เป็นแบบดิจิตอลนั้น ทำให้ผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพราะมองเห็นว่าการเป็นผู้ควบคุมสื่อได้ในระดับหนึ่งนั้น สามารถต่อยอดให้กับสินค้าในเครือของตนเอง ด้วยความที่การลงทุนในดิจิตอลทีวีนั้นค่อนข้างทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ดังนั้นจึงเป็นการดึงดูดภาคเอกชนที่มีความสนใจในการลงทุนด้านการเป็นเจ้าของช่องสัญญาณดิจิตอลทีวีดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีช่องรายการฟรีทีวีที่มากขึ้น หลากหลายขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนที่มีคอนเทนต์ให้เลือกรับชมได้อย่างหลากหลาย

 

การลงทุนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระยะเริ่มแรก มีการลงทุนที่น้อยลงกว่าแบบแอนะล็อก ในส่วนของตรงนี้ก็อาจมีการดึงดูดให้มีผู้ลงทุนรายย่อยต่างๆ เข้ามาในการลงทุนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์มากขึ้นด้วย

 

การเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลทีวีนั้น ได้ทำลายข้อจำกัดด้านต่างๆ ของการกระจายสัญญาณแบบแอนะล็อกแบบเดิมๆ โดยสามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพมากขึ้น ช่องรายการที่เพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ มูลค่า อาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่คิดก็ได้ การดำเนินการในเรื่องของดิจิตอลทีวีที่เป็นการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินนี้ ทำให้ประชาชนเลือกการรับชมโทรทัศน์แบบทางเลือกอื่นๆ มากขึ้น เช่น ผ่านทางเคเบิลทีวี แม้การรับชมช่องรายการโดยไม่ผ่านระบบดิจิตอลทีวีจะมีการลงทุนในราคาที่แพงกว่า แต่ประชาชนก็เลือกยอมจ่าย เราจึงจะเห็นได้ว่า ประชาชนต้องการอะไรที่มีความรวดเร็วทันใจมากกว่า และต้องการสิ่งทีมีประสิทธิภาพด้วย

 

มาดูข้อดีและข้อเสียของดิจิตอลทีวีกันเถอะ

มาดูข้อดีและข้อเสียของดิจิตอลทีวีกันเถอะ

หลังจากที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้เปลี่ยนผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลทีวีแทนนั้น ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้ว ประชาชนคงรู้ความหมายของดิจิตอลทีวีกันพอสมควรกันบ้างแล้ว วันนี้เลยลองมาสรุปข้อดีและข้อเสียของดิจิตอลทีวีกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดีของดิจิตอลทีวี

-มีความคมชัดสูงสามารถรับชมได้ชัดถึงแบบ HD ซึ่งในขณะที่แอนะล็อกนั้นสามารถรับชมได้ที่ความคมชัดสุดได้แค่ SD

-ดิจิตอลทีวีนั้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการจัดการกับระบบการส่งสัญญาณได้ดีและมีระบบ สามารถที่จะส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีเหล่านี้ได้ หลายๆ ช่อง ทำให้เราจะได้มีช่องรายการให้เลือกชมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแม้ใช้เสาอากาศแค่อันเดียว

-การถูกรบกวนสัญญาณดิจิตอลทีวีที่ส่งมานั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่า แบบแอนะล็อก

-หากอยากดูดิจิตอลทีวีในรถก็สามารถทำได้ดี กว่าแบบแอนะล็อก การรับภาพและสัญญาณยังคงทำได้ดีแม้อยู่ในพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม

-การใช้สัญญาณดิจิตอลทีวีที่ทันสมัยนี้นั้น ยังมีการพัฒนาในเรื่องของการลดต้นทุนต่อการกระจายสัญญาณต่อหนึ่งช่องรายการได้

ข้อเสียของดิจิตอลทีวี

-ข้อเสียแรกเลยคือ ในระยะแรกของการเปลี่ยนผ่านระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์เป็นแบบดิจิตอลนั้น จะเกิดความสับสนวุ่นวายให้กับประชาชน อาจทั้งเรื่องของความรู้ในเรื่องของดิจิตอลทีวี และการต้องปรับตัวกับระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบใหม่นี้ เพราะต้องมีการซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลทีวีใหม่หมด แต่อย่างไรก็ตามเหตการณ์นี้ก็ต้องเกิดขึ้น เพราะเทคโนโลยีพัฒนาอยู่เสมอ

-กล่องเซ็ทท็อปบ็อกราคาค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาในเรื่องของราคากล่องเซ็ทท็อปบ็อก

-ก่อนการเปลี่ยนผ่านระบบเหล่านี้ รัฐยังขาดการให้ความรู้เรื่องของดิจิตอลทีวี การไม่มีความรู้เรื่องดิจิตอลทีวีจึงถือเป็นปัญหาเล็กอย่างหนึ่ง

-แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณนี้จะไม่สามารถใช้ตัวส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกมาส่งสัญญาณแบบดิจิตอลได้ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะที่ต้องทำในการรื้อถอนระบบเก่า และวางระบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ นั้น ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ตามมา แต่ก็ให้พิจารณากันที่ประโยชน์ระยะยาว แม้มีข้อเสียบ้างแต้คิดว่าดิจิตอลทีวีที่ทำมานี้เป็นเพียงข้อเสียที่จ่ายไปในระยะสั้นๆ เพื่อระบบเอาข้อดีในระยะยาว มันย่อมคุ้มค่าแน่นอน แต่ก็ต้องอดทนเพื่อที่จะพ้นจากข้อเสียระยะสั้นตรงนี้ เพื่อรอรับความสำเร็จที่จะมาพร้อมกับประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับกันอย่างแน่นนอน

เลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีอย่างไรให้มั่นใจแน่นอนว่าดีชัวร์ๆ

เวลาที่อยากจะเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีทั้งทีเพื่อต้อนรับกับระบบการส่งสัญญาณของโทรทัศน์แบบใหม่เป็นแบบดิจิตอลนั้น ก็ควรที่จะมีการหาข้อมูล คำแนะนำต่างๆ ในการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี เพื่อลดปัญหาต่างๆ หลังการซื้อสินค้ามาใช้แล้วให้น้องลง วันนี้จึงมีบทความแนะนำการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีเพื่อความมั่นใจหลังการใช้งานกล่องดิจิตอลเหล่านี้ว่าจะมีคุณภาพ ใช้งานได้นาน ไม่ค่อยมีปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆ

วิธีการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีนั้น อันดับแรกเลย คือ ให้คุณเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีที่มีสติิ๊กเกอร์รูปน้องดูดี เพราะทุกๆ กล่องดิจิตอลทีวีนั้น  จะต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้กล่องดิจิตอลเหล่านั้น โดยสติ๊กเกอร์นี้จะต้องผ่านการตรวจสอบทุกกล่องจาก สำนักงาน กสทช. เท่านั้น

จากการใช้กล่องดิจิตอลทีวีนั้น ที่ผ่านมาก็มีเสียงบ่น วิพากวิจารย์แต่ก็อาจไม่เยอะมาก ในเรื่องของปัญหาของรีโมทซึ่งมักมีปัญหาหลังจากที่ใช้งานไปได้ไม่นาน หรือตัวรีโมทเองนั้นมักจะเสียหายก่อนตัวกล่องดิจิตอลทีวี เลยอยากแนะนำให้ท่านเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีที่มีปุ่มกดเปลี่ยนช่องที่ตัวกล่องไว้ด้วย เผื่อในสถานการณ์ที่รีโมทกล่องดิจิตอลของเรานั้นเสียหายจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีก ก็ยังมีแผนสำรองใช้ปุ่มเปลี่ยนช่องทีตัวกล่องเปลี่ยนช่องได้

เวลาเลือกซื้อก็ให้ลองเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีที่มีพอร์ทการนำภาพเข้า และพอร์ทการนำภาพออก ทั้งสองแบบ ทั้งพอร์ทแบบ AV และพอร์ทแบบ HDMI เพื่ออาจเผื่อไว้ เช่น เวลาที่ตอนนี้คุณอาจใช้โทรทัศน์ที่ไม่มีพอร์ทแบบ HDMI แต่มีแค่พอร์ท AV เท่านั้น เผื่อไว่ในอนาคตคุณมีแผนเพื่อที่จะซื้อโทรทัศน์ที่มีพอร์ท HDMI เพื่อที่จะรับชมภาพที่ชัดกว่าเดิม จะได้ไม่ต้องไปซื้อกล่องดิจิตอลใหม่อีกให้ต้องเสียเงินถึงสองรอบ

ในบางกรณีที่บางคนอาจได้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ ในระบบดาวเทียมมานานแล้ว เลยทำให้ไม่มีสายอากาศที่เคยเอาไว้รับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อก ในข้อนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกเสริมที่น่าสนใจในการพิจารณาในการเลือกซื้อ คือ ให้เลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีที่มีการแถมเสาอากาศไว้ด้วย แต่หากต้องการซื้อเสาอากาศเองอยู่แล้ว ข้อตรงนี้อาจจะข้ามไปก็ได้

พิจารณาที่คู่มือของตัวกล่องดิจิตอลทีวี โดยทั่วไปแล้วนั้น ทางสำนักงาน กสทช. จะกำหนดให้มีประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสามารถนำไปแลกได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

และข้อสุดท้ายคือ ให้เลือกกล่องดิจิตอลทีวีที่มีอเดปเตอร์หรือตัวแปลงไฟฟ้าด้านนอก เพราะหารเราเลือกพิจารณาซื้อแบบที่มีตัวแปลงไฟฟ้าด้านใน หากมีปัญหาอาจหมายความได้ว่าคุณต้องซื้อกล่องใหม่ แต่หากซื้อแบบมีอเดปเตอร์ภายนอก ถ้าหากอเดปเตอร์เสียก็จะซื้อแค่อเดปเตอร์ ซึ่งแน่นอนว่าราคาต้องน้อยกว่าแบบซื้อใหม่ยกกล่องแน่นอน