กรุณาติดต่อสอบถาม ก่อนเข้ามาใช้บริการ โทร.084-1077436 Line ID : nyu501 ขอขอบคุณครับ >>> Fanpage Facebook Digital TV CAR <<< ขอขอบคุณทุกท่านมา ใช้บริการของเรา

Author Archive

การเลือกเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

การเลือกเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและอีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องใส่ใจมาก เพราะหากเราเลือกใช้สายอากาศเพื่อการรับชมดิจิตอลทีวีได้ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่านต้องการติดตั้งนั้น อาจส่งผลให้ไม่สามารถดูดิจิตอลทีวีได้ หรือคุณภาพอาจจะทำได้ไม่เต็มที่

วันนี้จึงมีการเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้มีเวลาอ่านและเลือกซึ้อสายอากาศที่เหมาะสมและถูกต้องในการติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ แต่อยากมีข้อแนะนำนึดนึง ในส่วนของท่านที่อาจรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผ่านการรับสัญญาณภาคพื้นดิน แต่มีข้อจำกัดของพื้นที่ในการติดตั้งเสาอากาศหรือการติดตั้งเสาอากาศที่ความสูงมากกว่า 6 เมตร ไม่ได้ ก็ควรที่จะรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผ่านทางระบบดาวเทียมจะดีกว่า

การเลือกใช้เสาอากาศ

ปัจจุบันประเทศไทยของเราก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกไปยังการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล ซึ่งการรับส่งสัญญาณดิจิตอลของเหล่าโทรทัศน์นี้ ทำให้ต้องมีการพัฒนาเสาอากาศโดยมีขนาดที่เล็กลง และสามารถที่จะมีมุมรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้กว้างกว่าเสารับสัญญาณแบบแอนะล็อก

ก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับ MUX (โครงข่ายการส่งสัญญาณดิจิตอลทีวี) มีอยู่ 5 ชนิด

MUX 1 โดยเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ มีช่องความถี่ 26 (514MHz)
MUX 2 โดยเป็นของกองทัพบก มีช่องความถี่ 36 (594MHz)
MUX 3 โดยเป็นของอสมท. ที่ช่องความถี่ 40 (626MHz)
MUX 4 โดยเป็นของไทยพีบีเอส ที่ช่องความถี่ 44 (658MHz)
MUX 5 โดยเป้นของกองทัพบก ที่ช่องความถี่ 52 (722 MHz) แต่หากหยุดออกอากาศอนาล็อก หลังจากนั้นต้องใช้ช่องความถี่ 32 (559MHz)

โดยปรกติเราจะรู้จักเสาอากาศ 2 แบบ คือ

1.เสาหนวดกุ้ง อันนี้สำหรับใช้ติดตั้งภายใน

2.เสาก้างปลา อันนี้สำหรับใช้ติดตั้งภายนอก

แต่หากใครที่ต้องการใช้เสาอากาศเดิมก็สามารถใช้ได้ เพียงแค่ดูว่า เสาอากาศที่เราใช้เดิมนั้น สามารถที่จะรับชม MUX พื้นฐานทั้ง 5 ที่ว่ามาด้านบนได้ ก็เป็นอันว่าไม่ต้องซื้อเสาอากาศใหม่แล้ว ใช้อันเดิมได้เลย

การเลือกใช้เสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโดยดูจากระยะห่างจากจุดกระจายสัญญาณดิจิตอลทีวีมายังแห่งติดตั้งเสาอากาศ

ระยะ0-20 กิโลเมตร ใช้เสาหนวดกุ้งติดตั้งภายในก็เพียงพอแล้ว

ระยะ 20-30 กิโลเมตร ให้เลือกใช้เสาอากาศแบบ Active คือ เสาอากาศที่ต้องใช้ไฟเลี้ยง

ระยะ 30-50 กิโลเมตร ควรเลือกใช้เสาอากาศแบบ 3E

ระยะ 50-60 กิโลเมตร ควรเลือกใช้เสาอากาศแบบ 5E

ระยะ 60-70 กิโลเมตร ควรเลือกใช้เสาอากาศแบบ 9E หรือ 14 E

ระยะไกลกว่า 70 กิโลเมตร ควรเลือใช้เสาอากาศแบบ 14 E ขึ้นไป

จะเห็นได้ว่าการเลือกเสาอากาศเพื่อการรับชมดิจิตอลทีวีก็มีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย ในการเลือกชนิดของเสาอากาศมาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแค่จะมีเรื่องของทิศทางและระยะเท่านั้น แต่อาจมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้การเลือกใช้เสาอากาศเหล่านี้ผิดพลาด เช่น ความสูงในการติดตั้งเสาอากาศ หรือสิ่งกีดขวาง

แนะนำวิธีแก้ปัญหาเมื่อรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีไม่ได้

บางคนอาจเจอปัญหาในการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีไม่ได้ วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งที่เริ่มกันอย่างแรกเลย คือ การสำรวจสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดที่เราไม่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้

สาเหตุเบื้องต้นที่พบโดยทั่วไปเมื่อไม่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวี

1.การหันสารับสัญญาณไม่ถูกทิศทางไปยังสถานีกระจายสัญญาณ

2.เลือกประเภทของสายอากาศที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่านต้องการติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี

3.การติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่มีความสูงไม้เหมาะสม อาจจะเกิดจากมีสิ่งกีดขวาง หรือติดตั้งเสารับสัญญาณตำเกินไป

4.เสารับสัญญาณหรือสายอากาศเสียหาย

5.จุดที่ต่อสายนำสัญญาณเสียหาย

การแก้ปัญหาจากหากเกิดจากสาเหตุด้านบน

1.ดาวน์โหลดแอพหรือลองค้นหาในเว็บของ สำนักงาน กสทช. เพื่อดูทิศทางที่ถูกต้องของสถานีกระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อที่จะได้ทำการหันเสารับสัญญาณได้ถูกต้อง

2.ให้ท่านที่ผบปัญหาลองเปลี่ยนเสารับสัญญาณแบบ 14 E เป็นต้นไป

3.ลองทำการย้ายเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี กะดูทิศทางที่ดี และสังเกตว่าไม่มีสิ่งกีดขวางจากทิศทางที่มาจากจุดกระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี หากการติดตั้งในระดับพื้นดินมีปัญหา แนะนำให้ติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้สูงจากพื้นดิน 6 เมตร ขึ้นไป

4..ให้เลือกใช้สายนำสัญญาณแบบ RG 6 เป็นต้นไป และซีลด์ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 60%

5.ต้องตรวจเช็คที่จุดรับสัญญารจากสายอากาศที่หลังกล่อง หรือหลังทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เลย ว่ามีการเสียบถูกต้องหรือไม่ เสียบตรงสีของช่องแล้วหรือยัง

ด้านบนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเมื่อรับชมดิจิตอลทีวีไม่ได้ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัวเสารับสัญญาณ สายอากาศ สายนำสัญญาณ หากท่านปรับปรุงแล้ว พบว่าดูแล้วมีอาการสะดุด ขาดๆ หายๆ ให้แก้ปัญหาดังด้านล่างนี้

1.ให้ท่านทำการเปิดเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลดู แล้วก็ให้ทำการเลือกช่องที่มี MUX ที่ความถี่สูงสุด

2.แล้วก็กดดูข้องมูลเพื่อดูความแรงและคุณภาพของสัญญาณดิจิตอลทีวี

3..ให้ทำการปรับตั้งค่า โดยให้เลือกให้ความแรงและคุณภาพสูงที่สุด

4.การปรับแต่งเพื่อเลือกให้มีสัญญาณและคุณภาพสูงสุดนั้น ให้มีการหมุนเสารับสัญญาณไปด้วย เพื่อดูว่าทิศตรงใหนรับสัญญาณได้แรงสุด จะได้ดูได้โดยไม่สดุด

5.ให้เลือกใช้สายนำสัญญาณแบบ RG 6 เป็นต้นไป และซีลด์ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 60%

6.ต้องตรวจเช็คที่จุดรับสัญญารจากสายอากาศที่หลังกล่อง หรือหลังทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เลย ว่ามีการเสียบถูกต้องหรือไม่ เสียบตรงสีของช่องแล้วหรือยัง

แนะนำเทคนิคการติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

ในการติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น เราจะต้องมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เทคนิคการติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่จะนำมาเขียนในบทความวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ และทำได้ไม่ยากเลย

เทคนิคการติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

1.ขั้นแรกที่ต้องทำเลย คือ การเลือกเสาอากาศ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้เสาอากาศแบบไหนก็ได้ เราต้องมีการเลือให้เหมาะกับระยะที่ตัวเองอยู่ห่างจากเสากระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี โดยมีการเลือกง่ายๆ คือ ถ้าที่ที่ต้องการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอยู่ห่างมากกว่า 5กิโลเมตร และอยู่บริเวณชั้นล่าง นั้นไม่ควรเลือกใช้สายอากาศแบบติดตั้งภายใน แต่หากต้องการติดที่ความสูงประมาณตึง 4-5 ชั้น ก็สามารถที่จะใช้เสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบติดตั้งภายในได้

และถ้าที่ที่ท่านต้องการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไกลจากเสากระจายสัญญาณเกิน 10 กิโลเมตร ส่วนตรงนี้แนะนำให้ใช้สายอากาศแบบติดตั้งรับสัญญาณภายนอก

2.ถ้าหากสถานที่ที่ท่านต้องการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณในระยะ 5-10 กิโลเมตร ควรที่จะเลือกใช้เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอก 5E หรือ 7E ขึ้นไป แต่ถ้าสถานที่ที่ท่านต้องการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอยู่ห่างจากเสากระจายสัญญาณ ในระยะ 20-100 กิโลเมตร ควรเลือกใช้เสารับอากาศ 14E ขึ้นไป

3.ในกรณีที่ที่ท่านต้องการติดตั้งเสารับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณดิจิตอลทีวี แต่พื่นที่ที่ต้องการติดตั้งอยู่ห่างจากเสากระจายสัญญาณ 20-100 กิโลเมตร ควรที่จะตึดตั้งเสาอาศให้มีความสูงจากพื้นดิน 6 เมตรขึ้นไป

4.ตอนนี้ทาง กสทช. ได้มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่อหาทิศทางของสถาณีกระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี ซึ่งการทาทิศทางของสถาณีกระจายสัญญาณก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช่แอพลิเคชั่นของเสากระจายสัญญาณ

5.หลังจากการติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น เมื่อได้ทิศทางที่ถูกต้องก็หันเสาอากาศไปทางสถานีกระจายสัญญาณดิจิตอลทีวี

6.ลองเปิดทีวีจูนสัญญาณดูว่าสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทุกช่องหรือไม่

7.ต่อไปก็เป็นการทดสอบว่าคุณภาพสัญญาณเป็นอย่างไร เพียงแค่ดูว่าคุณภาพสัญญาณเกิน 50 หรือไม่ ดูกระตุกอีกหรืเปล่า ถ้าหากยังมีปัญหาก็ลองหันเสาไปเรื่อยๆ แต่อยู่ในทิศของการรับสัญญาณ เพื่อหาตำแหน่งที่จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ดีที่สุด

8.เมื่อได้ตำแหน่งในการรับสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการติดตั้งเสารับสัญญาณให้แน่น ติดและยึดเสารับสัญญาณให้ดี ให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางเองอาจจะด้วยปัจจัยของลมและอากาศ

การติดตั้งดิจิตอลทีวีเพื่อการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวี

การติดตั้งดิจิตอลทีวีเพื่อการรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีนั้น สามารถที่จะทำการติดตั้งได้เองง่ายๆ เพราะไม่ต้องคอยปรับทิศทางของเสารับสัญญาณเหมือนกับการติดตั้งตัวรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อก ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ก็สามารถติดตั้งได้ง่าย ด้วยตนเอง ไม่ยุ่งยากและไม่ใช้เวลาเยอะในการติดตั้งด้วย

เมื่อได้กล่องดิจิตอลทีวีมาแล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องรอช้า มาอ่านวิธีการติดตั้งระบบดิจิตอลทีวี ได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

1.อันดับแรกกต้องเสียสายเสียบต่างๆ ของกล่องดิจิตอลทีวีเข้ากับโทรทัศน์ของเรากันก่อน โดยช่องที่มีให้เสียบก็มีช่อง HDMI สำหรับโทรทัศน์ที่มีช่อง HDMI แต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้ช่องเสียบ AV ซึ่งจะมีอยู่สามสาย ให้ต่อให้ครบและต้องต่อตรงสีของแต่ละช่อง แล้วก็ต่อกับช่องรับสัญญาณ AV ของโทรทัศน์ ให้ตรงสีแต่ละช่องเหมือนกับทีเสียบกับกล่อง Set-top-box แล้วอีกช่องที่ต้องเสียบก็คือ ช่องที่รับสัญญาณมาจากเสาร์อากาศนั่นเอง หากลืมเสียบช่องนี้ละก็ดูโทรทัศน์ไม่ได้แน่นอน

2..ให้ทำการเปิดเครื่องและตั้งค่ากล่องดิจิตอลที่เราเพิ่งทำการติดตั้งไปหมาดๆ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้น ก็จะเป็นค่าปรกติทั่วๆ ไป เช่น เวลา ภาษา แต่ส่วนใหญ่แล้ว ค่าการตั้งค่าต่างๆ ก็จะมีการตั้งต่ามาแล้วจากโรงงาน เพียงแค่ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่กล่องดิจิตอลยังไม่ได้เซ็ทมาให้เป็นปัจจุบัน แค่นี้เราก็สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้เลย

3.เรื่องของเสารับสัญญาณนั้น เลือกได้ว่าจะเป็นเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบก้างปลา หรือจะเป็นเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบหนวดกุ้ง หรือจะเป็นเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบใหม่ ในส่วนของเสารับสัญญาณทีวีแบบใหม่นั้น เราสามารถที่จะตัดสินไม่ซื้อกล่องก็ได้ เพราะว่า หากเรามีทีวีที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เลย โดยที่ไม่ต้องเอากล่องรับสัญญาณมาต่อกับกล่อง เราก็สามารถที่จะนำเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี มาต่อเข้ากับเครื่องโทรทัศน์ได้เลย โดยที่ไม่ต้องต่อผ่านกล่องให้ยุ่งยาก

4.เรื่องของการติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น ให้เลือกใช้เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ว และก็ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วย ส่วนเรื่องการจะติดเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี จะติดภายในหรือภายนอกนั้น ก็ต้องดูที่ชนิดกันอีกทีนึง

การติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้น ไม่ได้ยากเลย แถมทำได้ง่ายๆ ด้วย ข้อดีก็มีตรงที่ว่านอกจากยังติดตั้งง่ายๆ แล้ว นั้น สามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งตัวรับสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ และยังเหมาะกับการรับชมฟรีทีวีกับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่จำกัดอีกด้วย

แนะนำการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี

แนะนำการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี

อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงเวลาหมดเขตแลกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีด้วยคูปองดิจิตอลทีวีซึ่งมีมูลค่า 690 บาทกัน แล้วภายในสิ้นเดือนนี้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อ และเพิ่งได้คูปองมา กำลังศึกษาว่าเราจะซื้อกล่องดิจิตอลอย่างไรดีนั้น วันนี้ก็สามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากด้านล่าง

หลักการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีด้วยคูปองดิจิตอลทีวี

เมือได้รับคูปองดิจิตอลทีวีแล้วนั้น เราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆ กันก่อนเลย เพราะคูปองดิจิตอลทีวีอาจไม่สามารถซื้อกล่องดิจิตอลทีวีได้ทุกรุ่น เพราะจะมีแค่บางรุ่น บางตัว จะต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากทางสำนักงาน กสทช. แต่ก็เป็นส่วนใหญ่ที่ได้รับการรองรับแล้ว เพื่อให้สังเกตง่ายๆ เลย ในการซื้อคือ มีสติ๊กเกอร์รูป น้องดูดี และสติ๊กเกอร์ครุฑ จากทางสำนักงาน กสทช.

ระบบดิจิตอลทีวีที่ประเทศเราเลือกใช้คือ ระบบ DVB-T2 ซึ่งเราต้องตรวจสอบว่ากล่องดิจิตอลทีวีที่ซื้อมานั้น รองรับระบบ DVB-T2 หรือไม่ หากจัดซื้อแบบที่ไม่รองรับระบบ DVB-T2 จะทำให้ไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ได้

ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้คนก็จะเริ่มมีการใช้โทรทัศน์ที่รองรับการรับชมรายการแบบคมชัดในระดับ HD กันค่อนข้างเยอะแล้ว ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมในเรื่องของการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี ดังนั้นหากต้องการรับชมรายการที่มีความคมชัดในระบบ HD นั้น ก็ต้องเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวี ที่มีพอร์ท HDMI ไว้ด้วย

ส่วนเรื่องทีจะมีความสำคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือ เรื่องของบริการหลังการขาย ที่ดี และประกัน เพราะเราต้องใช้กล่องดิจิตอลนี้ไปอีกนาน เมื่อมีปัญหา ก็ต้องดูที่บริษัทไหน ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างดี มีประกันสินค้าเวลามีปัญหา ซึ่งประกันหลังการขายนี้ก็มีความจำเป็น และเป็นส่วนหนึ่งที่ควรนำพิจารณาในการเลือกซื้อกล่องดิจิตอลทีวีด้วย ไม่ควรมองข้ามไป

ประเภทของกล่องดิจิตอลทีวี( Set-Top-Box )

กล่องดิจิตอลทีวี หรืที่เรียกกันว่า Set-Top-Box นั้นก็คือกล่องดิจิตอลทีวีไว้สำหรับรับสัญญาณการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งกล่องดิจิตอลเหล่านี้ก็มีหน้าตาที่คล้ายๆ กับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียมเลย

  1. Set-Top-Box แบบเบสิก หรือกล่องดิจิตอลทีวีแบบพื้นฐาน เป็นกล่องดิจิตอลทีวีที่ทำงานแบบพื้นฐานได้ครบ คือ รับสัญญาณของดิจิตอลทีวีแล้วส่งเป็นสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ของคุณ กล่องดิจิตอลแบบพื้นฐานนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะ เพราะมีราคาถูกที่สุด
  2. Set-Top-Box แบบผสมมีเดียเพลย์เยอร์ กล่องดิจิตอลตัวนี้สามารถที่จะทำงานได้แบบกล่องดิจิตอลแบบพื้นฐานได้ทุกอย่าง แต่จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิหน่อย คือ มีความสามารถที่จะอ่านไฟล์ มัลติมิเดียต่างๆ ได้ ทางช่อง USB แต่ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อย ตามความสามารถที่เพิ่มมา
  3. Set-Top-Box แบบไฮบริด เป็นกล่องดิจิตอลทีวี ที่มีความพิเศษคือ สามารถที่จะรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ทั้งแบบภาคพื้นดินหรือแบบดิจิตอล และยังสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้อีกด้วย เรียกง่ายๆ คือ กล่องดิจิตอลทีวีที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้งสองระบบ นั่นเอง เข้าไปอ่านเรื่องของ Set-top box แบบไฮบริด