กรุณาติดต่อสอบถาม ก่อนเข้ามาใช้บริการ โทร.084-1077436 Line ID : nyu501 ขอขอบคุณครับ >>> Fanpage Facebook Digital TV CAR <<< ขอขอบคุณทุกท่านมา ใช้บริการของเรา

1 DVB-T2 ดิจิตอลทีวี รถยนต์ 4 tuner 4 เสา

www.digitaltvcar.com.

ดิจิตอลทีวี รถยนต์ 2 tuner 2 เสา

2 DVB-T2 ดิจิตอลทีวี รถยนต์ 2 tuner 2 เสา

www.digitaltvcar.com.

จอLCDติดรถยนต์

3 DVB-T2 Digital TV Car ดิจิตอลทีวี รถยนต์ 2 เสา

www.digitaltvcar.com.

4 DVB-T2 Digital TV Car Digital TV antenna

www.digitaltvcar.com.

5 Digital TV Car 7” LCD monitor car

www.digitaltvcar.com.

 

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลทีวีกับ กสทช.

รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมกับ กสทช. นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรรับรู้และตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะประชาชนที่ได้รับการแจกคูปองดิจิตอลทีวี สามารถนำคูปองดิจิตอลทีวีนี้ ไปใช้แลกฟรีหรือนำเป็นส่วนลดในการแลกซิ้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ โดยเฉพาะกับบริษัทที่ร่วมโครงการกับ กสทช. เหล่านี้เท่านั้น
ราย ชื่อ 42 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน ผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557)

Read more »

พื้นที่การขยายสัญญาณและรับชมดิจิตอลทีวีตามแผนงานของ กสทช.

การเปิดให้ใช้บริการโครงข่าย และให้บริการเผยแพรเนื้อหาช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น ทางกสทช. เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลแทนการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก ตั้งแต่งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557  โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  ได้ให้มีการให้บริการในแต่ละเขตบริการทั่วทุกภูมิภาค ใน 4 สถานีหลัก โดยกระจายไปในแต่ละภูมิภาคละ 1 สถานี ได้แก่ ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา

 

โดยทาง กสทช. กล่าวว่าจะวางแผนให้สถานีหลักทั้ง 39 เขตบริการ จะต้องขยายสัญญาณไปถึงพื้นที่บริการได้ทั้ง 77 จังหวัด ภายใน 2 ปี ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากทำเสร็จจริง สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลเหล่านี้ก็จะครอบคลุมทั้ง 95 % ของจำนวนครัวเรือนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย

Read more »

ตำแหน่งของเสาส่งทีวีดิจิตอล สถานีหลักและสถานีเสริม

 

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการหาที่ตั้งของตำแหน่งเสารับทีวีดิจิตอลไม่ถูกต้อง ลองอ่านบทความนี้กันก่อนเผื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 

จำนวนเขตบริการและจำนวนสถานี
กำหนดให้ มีเขตบริการจำนวน 39 เขตบริการ ซึ่งในการแบ่งเขตบริการจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคเป็นหลัก รวมทั้งคำนึงถึงระยะห่างจากสถานีหลักตลอดจนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย โดยแต่ละเขตบริการประกอบไปด้วย 1 สถานีหลัก และสถานีเสริมอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งสิ้นจาก 39 เขตบริการ จะมี 39 สถานีหลัก และ 132 สถานีเสริม โดยในเขตบริการเดียวกันจะมีกลุ่มของช่องรายการเดียวกัน ทั้งนี้ อาจกำหนดสถานีเสริมเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อแก้ไขป‚ญหาการรับสัญญาณหรือเพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)

Read more »

เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี

เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี

ปัจจุบันสัญญาณโทรทัศน์ที่จากเดิมเคยส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก และตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนการส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นแบบดิจิตอล ซึ่งดีกว่าแบบแอนะล็อก และการใช้ช่องสัญญาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น สำหรับใครที่ยังใช้เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง หรือเสารับสัญญาณแบบก้างปลาอยู่ แล้วอาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนเสารับสัญญาณพวกนี้ ก็ลองอ่านบทความนี้ดู เผื่อเสารับสัญญาณเก่าของท่านเหล่านี้อาจจะสามารถรับสัญญาณแบบดิจิตอลได้ด้วย

สำหรับเสารับสัญญาณโทรทัศน์ ที่ใช้สำหรับการรับชมช่องฟรีทีวีใหม่ทั้ง 48 ช่อง ด้วยระบบสัญญาณดิจิตอลที่สามารถใช้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล (iDTV) และกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set top box)ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1) เสารับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง หรือ เสารับสัญญาณแบบภายในอาคาร(indoor Antenna)

2) เสารับสัญญาณแบบก้างปลา หรือ เสารับสัญญาณแบบภายในอาคาร(Outdoor Antenna)

Read more »

คูปองดิจิตอลทีวี

คูปองดิจิตอลทีวีคืออะไร

AW440-1409014C01R04

เนื่องจากการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณทีวีแบบเดิม คือ อนาล็อก มาเป็นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลแทนนั้น อาจส่งผลให้มีการเสียประโยชน์ของผู้ใช้ทีวีแบบเดิม ซึ่งก็คืออนาล็อก สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำคูปองเพื่อให้ประชาชนใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ “คูปองดิจิตอลทีวี” ขึ้นมา ซึ่งตัวคูปองนี้จะมีมูลค่า 690 บาท สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วทุกครัวเรือน เพื่อนำไปแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณกับบริษัทที่เข้าร่วม โครงการนี้กับ กสทช. ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ได้มาจากการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปลายปี 2556 นั่นเอง

Read more »